Nie

produkowany już!

+48602862114 english version

    W związku z coraz wyższymi kosztami ogrzewania pomieszczeń, ważną rolę w tym procesie stanowi "odzysk" ciepła z zużytego powietrza podczas wentylacji. Do tego celu służą specjalne komory zwane centralami wentylacyjnymi lub rekuperatorami. Zasada działania opiera się na wykorzystaniu ciepła nagrzanego powietrza (zużytego) do ogrzania pobieranego powietrza z zewnątrz. Ponieważ zapotrzebowanie powietrza do poprawnej wentylacji jest zróżnicowane w ciągu dnia, dlatego nieodzowne staje się sterowanie mocą rekuperatora.
Jest to wersja popularnego i produkowanego od kilku lat sterownika serii MSR. W porównaniu do poprzedniej wersji zasadnicze zmiany to:
  • zastosowanie kolorowego wyświetlacza z ekranem dotykowym typu TFT
  • komunikacja miedzy modułami przy pomocy standardu RS-485
  • rejestracja i wizualizacja temperatur z ostatnich siedmiu dni
  • możliwość wyposażenia sterownika w moduł komunikacji ethernetowej lub WiFi
  • monitoring sterownika przy pomocy standardu MODBUS TCP
Ekran o przekątnej 3.2" pozwala w czytelny sposób wyświetlić wszystkie parametry procesu odzysku ciepła. Obsługa sterownika jest bardzo intuicyjna i oparta na ikonach.
W wersji rozszerzonej można zainstalować moduł komunikacji ethernetowej, pozwalający na połączenie się ze sterownikiem poprzez łącze internetowe. Specjalna aplikacja wyświetla na ekranie przeglądarki internetowej aktualne parametry sterowania oraz umożliwia ich zdalną zmianę. Połączenie ze sterownikiem chronione jest hasłem, które użytkownik ustala i wpisuje w panelu konfiguracyjnym sterownika.
    Podobnie jak we wcześniejszej wersji, konstrukcja umożliwia pracę praktycznie z każdym typem central wymiennikowych produkcji krajowej jak i zagranicznej. Uniwersalna konstrukcja obwodów wejściowych i wyjściowych pozwala na podłączenie różnych typów wentylatorów oraz sterowanie dowolnymi siłownikami przepustnic GWC lub BYPASS. Do sterowania centralą można zastosować również wczeœniejszą wersję sterownika typu MSR-14 lub nowszą MSR-23
DOKUMENTACJA